Нашар көретіндерге арналған нұсқа

+7(7172) 70-80-90

Қызметтер

Қазақстан Республикасының азаматтары квота бойынша ТМККК және МӘМС шеңберінде, сондай-ақ ақылы негізде ем ала алады. Азаматтар мен резидент еместер үшін нейрохирургиялық қызметтердің (араласулардың), ауруханаға жату және тексерулердің құны Аурухана сайтындағы тиісті прейскуранттарда көрсетілген.

«Қазақстан Республикасы Президентінің

Іс Басқармасы Медициналық орталығының ауруханасы»

ШЖҚ РМК көрсетілетін ақылы нейрохирургиялық қызметтер

бойынша ҚР резиденттеріне арналған бағалар прейскуранты

Операцияның атауы

Құны

теңге

1

Вентрикулоперитонеостомия (Іш қуысы және оның органдарын вентикулярлық шунттау) шунттау жүйесінің құнын қоспағанда

550 000

2

Артқы бас сүйек шұңқырының декомпрессиясы (тексерудің басқа түрлері және омыртқа каналының құрылымдарын декомпрессиялау)

550 000

3

Вагус стимуляторын имплантациялау (фармакорезистентті эпилепсия кезінде кезбе жүйкесін стимуляциялау)

7 560 000

4

Краниалды перифериялық жүйкені блокадалау

65 000

5

Краниопластика (бас сүйек кемістігін бекіту)

700 000

6

Үшөлшемді дербестендірілген краниопластика

2 000 000

7

Жүйкеаралық тіласты-бет анастомозы (Тіласты-бет анастомозы)

1 000 000

8

Краниалды жүйкенің микроваскулярлық декомпрессиясы (Басқа бас сүйек-ми жүйкесінің декомпрессиясы)

550 000

9

ККФ микрохирургиялық кесіп тастау (күретамыр-көктамыр жыланкөзін жою)

550 000

10

Ми аневризмасын микрохирургиялық қысу

1 500 000

11

Экстраинтракраниалдық байпас (Экстра-интракраниалдық васкулярлық шунттау)

1 000 000

12

Жоғары ағындық экстраинтракраниалдық байпас

2 000 000

13

Мидың бір бөлігін микрохирургиялық алып тастау (эпилепсия кезіндегі лобэктомия)

1 500 000

14

Мидағы терең орналасқан ісікті, каверноманы, ККМ, дисплазияны микрохирургиялық алып тастау (зақымдалған ми бөлігін алып тастаудың басқа да түрлері)

1 000 000

15

Мидағы терең орналасқан ісікті, каверноманы, ККМ, дисплазияны микрохирургиялық алып тастау

2 000 000

16

Краниалды және перифериялық жүйкенің радио жиілікті термокоагуляциясы (Краниалды және перефириялық жүйкенің деструкциясы)

320 000

17

Мидың нейросимуляторын стереотаксикалық имплантациялау (қымбат тұратын шығын материалдарының құнын қоса алғанда)

7 880 000

18

Мидың тереңдік құрылымдарының стереотаксикалық термокоагуляциясы

1 000 000

19

Интракраниальды гематомаларды алып тастау, дренаждау

700 000

20

Беломыртқа пункциясы

150 000

21

Нейростимуляторды алып тастау

550 000

22

Селективті церебралды ангиография

450 000

23

Күретамырды стенттеу (қымбат тұратын шығын материалдарының құнын қоса алғанда)

2 050 000

24

Церебралды аневризманы эндоваскулярлық эмболизациялау (қымбат тұратын шығын материалдарының құнын қоса алғанда)

6 900 000

25

ККМ, ми ісіктерінің эндоваскулярлық эмболизациясы (қымбат тұратын шығын материалдарының құнын қоса алғанда)

3 250 000

26

Микродискэктомия (қымбат тұратын ДЗ мен ММБ құнын қоспағанда)

178 000

27

Микронейрохирургия (бір реттік қымбат тұратын ДЗ мен ММБ құнын қоспағанда)

331 000

28

Невролиз, нейрорафия

204 000

29

Метал конструкцияларын қолдана отырып орындалатын жұлын операциялары (қымбат тұратын шығын материалдарының құнын қоса алғанда)

945 000

30

Қымбат тұратын ММБ қолдана отырып омыртқа ісіктерін алып тастау (қымбат тұратын шығын материалдарының құнын қоса алғанда)

1 775 500

31

Жұлын миынан сүйек кемігінен тыс ісіктерді алып тастау

402 000

32

Туннельді нейропатияны хирургиялық жолмен емдеу

168 000