Жолдасбекова Әлия Өтепбайқызы

Джолбасбекова А У

М.Ғ.Д., ҚР ПІБ МОА-ның бас кардиологы

Конференцияларға қатысу:

- "Understanding the heart failure" симпозиумына қатысу 18-19 қыркүйек, Астана;

Ресейлік ұлттық кардиологтар конгрессі 25-28 қыркүйек 2018 ж., Мәскеу, "Денсаулық сақтаудағы инновациялар" халықаралық ғылыми форумына қатысу, 22-23 қараша 2018 жыл, Астана •

- Кардиология секциясында "Ұлты қазақ адамдардың артериялық гипертонияға және ишемиялық инсультке бейімділіктің молекулалық-генетикалық маркерлері" тақырыбында баяндама жасау.

- Созылмалы жүрек жеткіліксіздігі бойынша халықаралық конгреске қатысу Мәскеу қ., 14-15 желтоқсан 2018 ж.

- Астана қаласының кардиологиялық қоғамында дәрістермен сөз сөйлеу: "Артериялық гипертонияның жаңа классификациясы" (ESC, 2018) - қыркүйек 2018 ж.;

- Астана қ. кардиологтары және Новартис компаниясының өкілдерімен дөңгелек үстел өткізілді: "Созылмалы жүрек жетіспеушілігін емдеудегі жаңа және іргелі", 18 қазан 2018 ж.

- Астана қаласының кардиологтары және Такеда компаниясының өкілдерімен " Жаңа құрастырылған тіркелген гипотензиялық препараттар. Артықшылықтары. Кемшіліктері" 29 қараша 2018 ж.

 

Жарияланған жұмыстары:

- В. В. Бенберин, А. А. Ахетов, А. У. Жолдасбекова "Артериялық гипертонияның дамуындағы коагуляциялық каскад гендердің полиморфизмінің рөлі" . Вестник №2 (71) 2018 ж.;

- А. У. Жолдасбекова "Қазақ ұлтының артериалды гипертониясы бар науқастардағы ишемиялық инсультке бейімділіктің молекулалық - генетикалық маркерлері". №4 хабаршы (73) 2018 ж., 60-64 бет

- А. У. Жолдасбекова, Г. Ж. Князова, А. А. Қасенова, З. Д. Исмагулова, М. У. Алькенова, Э. О. Турдышев "Қазақстандағы артериялық гипертонияға тұқым қуалайтын бейімділіктің молекулярлық-генетикалық маркерлері". Вестник №4 (73) 2018, стр. 22