2017 жылға дәрігерлердің біліктілігін жоғарлату және қайта даярлау циклдерінің тақырыптық жоспары

Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасы Медициналық орталығының Ауруханасы 2015 жылғы мамырда ҚР Білім және ғылым министрлігі ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызметінің субъектісі ретінде аккредитациялау туралы куәлік алды, ол қосымша кәсіби білім саласында білім беру қызметін жүргізуге құқық береді (Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі «Білім туралы» № 319-III заңының 37-бабы 3-т. (04.12.2015 жылғы жағдайы бойынша өзгерістермен және толықтырулармен).

Сіздерге ерекше жабдықтар, жоғары технологиялар және ең жақсы мамандар ұсынылады.

МОА білім беру қызметтеріне: біліктілікті жоғарлатудың, қайта даярлаудың ұзақмерзімді және қысқамерзімді курстары, сертификациялық циклдер, жұмыс орнында машықтандыру, шеберлік кластар, көшпелі шеберлік кластар, белгілі үлгіде сертификат берумен семинарлар мен тренингтер.

Алғаш рет біз коучинг, менторлық (тәлімгерлік) жүйесі бойынша оқытуды, қиыр және таяу шетелдің жетекші клиникаларында оқытылған ең жақсы мамандары мен бапкерлерінің басшылығымен жұмыс орындарында машықтандыру.

МОА жанында Оқу-клиникалық орталығы (одан әрі – Орталық) құрылған және қызмет етеді, ол KARL STORZ техникалық қолдауымен жабдықталған. Орталыққа эндоскопиялық хирургияға және мануалды дағдыларды өңдеуге арналған 6 жаттықтырғыштармен жабдықталған аудитория, біріктіліген заманауи операциялық OR1-нан онлайн режимінде операцияларды телетрансляциялауға арнайы жабдықтар кіреді.

МОА корпоративтік клиенттер үшін жеңілдіктердің ыңғайлы жүйесі мен оқытудың жеке кестелерін жасау мүмкіндігі қарастырылған.

Біздің байланыстарымыз: Астана қ., ҚР ПІБ МОА,

Е495 көшесі, №2, Есіл ауданы

(Орынбор көшесі, №31 көшесінің оңтүстігінде)

Ғылыми-білім бөлімі

Жұм. тел.: 8-(7172)-70-80-90 (ішкі 79-52), (70-79-52)

е-mail: turumbetova@bmc.mcudp.kz

Көлікпен жету – т/ж вокзалынан «Клиникалық-оңалту кешені» немесе «ҚР Президенті Басқармасының Ауруханасы» аялдамасына дейін - №102, №40 экспресс – автобустар.

Бір түсіп міну арқылы - №27,43 автобустармен «Назарбаев Университетіне» дейін және одан кейін 40,51,12 рейстік автобустармен «Клиникалық-оңалту кешені» аялдамасына дейін.


plan 2016 2.jpeg
1-сурет. Оқу сыныбы.

plan 2016 3.jpeg
2-сурет. «Қауіпсіз эндовидеохирургия негіздері» шеберлік класы. Оқу-клиникалық орталықта жаттықтырғыштарда жұмыс жасау.


plan 2016 4.jpeg
3-сурет. BLS (basic life support) жүрек-өкпе реанимациясы бойынша курс.

plan 2016 5.jpeg


2017 жылға дәрігерлердің біліктілігін жоғарлату және қайта даярлау циклдерінің тақырыптық жоспары

Наименование специальности, цикла
Обозначение компонента

Контингент слушателей

Продолжительность, часы/недели

1

2

3

4

ЦИКЛЫ ПЕРЕПОДГОТОВКИ

1

Лучевая диагностика

Врачи терапевтических и хирургических специальностей

864 часа

2

Функциональная диагностика

Врачи терапевтических и хирургических специальностей

864 часа

3

Ультразвуковая диагностика

Врачи терапевтических и хирургических специальностей

864 часа

4

Гастроэнтерология

Врачи терапевтических и хирургических специальностей

864 часа

ЦИКЛЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

Специальность «Менеджмент здравоохранения» / «Общественное здравоохранение

1

Менеджмент и маркетинг в здравоохранении

Организаторы здравоохранения, врачи-эксперты

108 часов

2

Актуальные вопросы организации здравоохранения

Организаторы здравоохранения, врачи-эксперты

108 часов

Специальность «Терапия»

Инновационные технологии в терапии внутренних болезней

Терапевты, врачи ВОП

108 часов

Актуальные вопросы терапии в кардиологии, ревматологии, пульмонологии, гастроэнтерологии, нефрологии, эндокринологии, аллергологии и иммунологии, - на амбулаторном и стационарном этапах

Терапевты, врачи ВОП, кардиологи, ревматологи, пульмонологи, гастроэнтерологи, нефрологи, эндокринологи, аллергологи-иммунологи,

216 часов

Специальность «Пульмонология»

1

Интерстициальные заболевания легких

Терапевты, врачи ВОП, пульмонологи

108 часов

2

Обструктивные заболевания легких

Терапевты, пульмонологи

108 часов

Специальность «Кардиология»

1

Инновационные технологии в кардиологии

Терапевты, врачи ВОП, кардиологи

108 часов

2

Актуальные вопросы кардиологии, в том числе детской, на амбулаторном и стационарном этапах

Терапевты, врачи ВОП, кардиологи

216 часов

Специальность «Онкология»

1

Актуальные вопросы онкологии

Врачи по специальности онкология, хирургия, восстановительное лечение, терапия

108 часов

2

Инновационные технологии в онкологии

Врачи по специальности онкология, хирургия, восстановительное лечение, терапия

54 часа

Специальность «Общая хирургия»

1

Инновационные технологии в диагностике и лечении хирургических заболеваний

Врачи-хирурги

216 часов

2

Инструментальные (эндоскопические) методы диагностики в хирургии

Врачи-хирурги

216 часов

3

Актуальные вопросы неотложной хирургии

Врачи-хирурги

108 часов

4

Малоинвазивная хирургия. Эндоскопические технологии в хирургии ЖКТ

Врачи-хирурги

108 часов

Специальность «Акушерство и гинекология»

1

Инновационные технологии в акушерстве и гинекологии

Врачи-акушеры-гинекологи

108 часов

2

Актуальные вопросы акушерства и гинекологии

Врачи-акушеры-гинекологи

216 часов

3

Эндовидеоскопические операции в акушерстве и гинекологии

Врачи-акушеры-гинекологи

108 часов

Специальность «Травматология и ортопедия»

1

Инновационные технологии в травматологии и ортопедии

Врачи-травматологи-ортопеды

108 часов

2

Актуальные проблемы травматологии и ортопедии, особенности травм и заболеваний опорно-двигательного аппарата в детском и пожило возрасте, особенности диагностики и лечения политравм

Врачи-травматологи-ортопеды

216 часов

Специальность «Ангиохирургия»

1

Инновационные технологии в ангиохирургии

Врачи-хирурги, ангиохирурги

108 часов

2

Актуальные вопросы неотложной ангиохирургии

Врачи-хирурги, ангиохирурги

108 часов

Специальность «Гастроэнтерология»

1

Инновационные технологии в гастроэнтерологии

Врачи-терапевты, гастроэнтерологи, хирурги, врачи-эндоскописты

108 часов

2

Актуальные вопросы гастроэнтерологии, в том числе детского возраста

Врачи-терапевты, гастроэнтерологи, хирурги, врачи-эндоскописты

216 часов

Специальность «Кардиохирургия»

1

Инновационные технологии в кардиохирургии

Врачи-хирурги, кардиохирурги

216 часов

2

Интервенционная кардиохирургия

Врачи-хирурги, кардиохирурги

54 часа

3

Технические варианты аорто-коронарного шунтирования

Врачи-хирурги, кардиохирурги

108 часов

Специальность «Эндокринология»

1.

Актуальные вопросы эндокринологии (сахарный диабет)

врачи терапевты, эндокринологи

54 часа

Специальность «Урология и андрология»

1

Инновационные технологии в диагностике и лечении урологических заболеваний

Врачи-хирурги, урологи, андрологи

216 часов

2

Актуальные вопросы урологии и андрологии

Врачи-хирурги, урологи, андрологи

108 часов

3

Малоинвазивная урология

Врачи-хирурги, урологи, андрологи

108 часов

Специальность «Офтальмология»

1

Инновационные технологии в офтальмологии

Врачи-офтальмологи

108 часов

2

Глаукома. Гипотензия глаза. Лазерная хирургия глаукомы. Микрохирургия глаукомы.

Врачи-офтальмологи

108 часов 

Специальность «Невропаталогия»

1

Инновационные технологии в неврологии

Невропатологи, ВОП, врачи ЛФК и физиотерапии

108 часов

2

Актуальные проблемы невропатологии – на амбулаторном и стационарном этапах

Невропатологи, ВОП, врачи ЛФК и физиотерапии

108 часов

Специальность «Лучевая диагностика»

1

Инновационные технологии в лучевой диагностике

Врачи-рентгенологи, врачи КТ/МРТ, врачи радиоизотопной диагностики 

216 часов

2

Актуальные проблемы рентгенологии, в том числе детского возраста

Врачи-рентгенологи, врачи КТ/МРТ, врачи радиоизотопной диагностики 

108 часов

3

Актуальные проблемы компьютерной и магнитно-резонансной томографии, в том числе детского возраста

Врачи-рентгенологи, врачи КТ/МРТ

108 часов

4

Актуальные проблемы радиоизотопной и радионуклидной диагностика, в том числе детского возраста

Врачи радиоизотопной и радионуклидной диагностики, ядерной медицины, врачи-биофизики

108 часов

5

Актуальные проблемы ультразвуковой диагностики, в том числе детского возраста

Врачи ультразвуковой диагностики

108 часов

Специальность «Оториноларингология»

1

Инновационные технологии в оториноларингологии

Врачи-оториноларингологи

216 часов

2

Функциональная эндоскопическая ринохирургия

Врачи-оториноларингологи

108 часов

Специальность «Анестезиология и реанимация»

1.

Инновационные технологии в анестезиологии и реаниматологии

Врачи-анестезиологи-реаниматологи, врачи-хирурги

108 часов

Специальность «Функциональная диагностика»

1

Инновационные технологии в функциональной диагностике

Врачи функциональной диагностики

108 часов

2

Функциональная диагностика в кардиологии

Врачи функциональной диагностики, врачи-кардиологи

54 часа

Специальность «Аллергология и иммунология»

1

Инновационные технологии в аллергологии и иммунологии

Врачи-аллергологи-иммунологи, врачи ВОП, терапевты

108 часов

2

Актуальные вопросы аллергологии и иммунологии, в том числе детского возраста

Врачи-аллергологи-иммунологи, врачи ВОП, терапевты

108 часов

Семинары

1

Семинар-тренинг «Тактика оказания неотложной помощи. Курс BLS»

Медицинский и немедицинский персонал

8 часов

2

Стандарты сервиса медицинской клиники.

Заведующие регистратурой, специалисты регистратуры, отдела госпитального сервиса, специалисты call-центра,

54 часа


Примечание: Курсы повышения квалификации, переподготовки, стажировок, тренингов организуются по заявкам организаций на индивидуальной основе в согласованные обеими сторонами сроки.

Приложение:

1. Форма заявки на обучение.

2. Перечень документов для зачисления на обучение.


plan 2017


Перечень документов для зачисления на цикл повышения квалификации

1) Копия удостоверения личности

2) Копия трудовой книжки первую и последнюю страницы (заверенная отделом кадров)

3) Копия диплома (свидетельство о браке при замене фамилии)

4) Копия удостоверения о прохождении переподготовки или интернатуры

5) Копия последней специализации

6) Копия сертификата специалиста

7) Договор для хозрасчетных циклов

8) Приказ с места работы о направлении на цикл

9) Путевка на повышении квалификации (выдается обучающей стороной).