Үздіксіз кәсіптік даму бөлімі

Үздіксіз кәсіптік даму бөлімі

Мүддесі - медициналық және медициналық емес кадрлардың кәсіби деңгейін үздіксіз арттырудың бірқалыпты, тұрақты, инновациялық және тиімді жүйесін құру.

Мақсаты - жоғары білікті медициналық көмек көрсету үшін кадрларға кәсіби білім берудің жоғары деңгейіне қол жеткізу және қолдау.

Негізгі міндеттер:

1) Ауруханада медицина кадрларының біліктілігін арттыру және кәсіби өсуі саласындағы мемлекеттік саясаттың негізгі ережелерін іске асыру.

2) Білім беру қызметін үйлестіру.

3) Білім беру іс-шараларын ұйымдастыру, қамтамасыз ету және өткізу, Аурухана қызметкерлерінің кәсіби деңгейін арттыруға жәрдемдесу.


Мейірбикелер мектебі туралы ереже

Денсаулық сақтау жүйесін дамыту едәуір дәрежеде медициналық ұйымның кадрлық ресурсының ең көлемді құрамдас бөлігі ретінде орта медициналық персоналды даярлау, ұтымды орналастыру және пайдалану сапасы мен кәсіби деңгейіне байланысты. Мейірбикелік көмек бүгін денсаулық сақтау жүйесіндегі кәсіби қызметтің дербес саласына айналады.

Мейірбикелік істің даму тенденциялары заманауи Денсаулық сақтау жүйесінде мейірбикенің рөлін күшейтеді. Қазіргі уақытта "Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы" Қазақстан Республикасының Кодексіне, Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау саласын дамытудың 2011-2015 жылдарға арналған "Саламатты Қазақстан" мемлекеттік бағдарламасына, Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2013 жылғы 20 желтоқсандағы № 190-ө өкімімен бекітілген Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау саласының кадрлық ресурстарын дамытудың 2013-2016 жылдарға арналған Кешенді жоспарына сәйкес әзірленген Қазақстан Республикасында мейірбике ісін дамытудың Кешенді жоспары бекітілді.

Мейірбикелік білім беруді реформалаумен қатар, тең құқықты дәрігерлік және мейірбикелік ұйымдық құрылымдары бар медициналық ұйымдардың жұмыс істеуінің жаңа тетіктерін енгізу, Мейірбике ісі және мейірбике құжаттары мамандарының тіркелімін енгізу, инновациялық мейірбикелік технологияларды енгізу, заманауи мейірбикелік дәлелді практикаларды, іргелі және қолданбалы мейірбике ғылымын дамыту, дәрігерлер мен түрлі деңгейдегі мейіркелер арасындағы функционалдық міндеттерді қайта бөлу және нақты ажырату көзделіп отыр.

Үздіксіз білім беру жүйесін дамыту және жетілдіру, атап айтқанда, кадрлардың біліктілігін арттыру, практикалық денсаулық сақтау саласында жұмыс істейтін мейірбикелердің кәсіби шеберлігін арттырудың маңызы зор.

ҚР ПІБ МОА бірегей жоғары технологиялық жабдықтардың болуы арқасында заманауи медицинаның барлық бағыттары бойынша жоғары мамандандырылған көмек көрсете алады. Тиісті ғылыми және клиникалық практиканың халықаралық стандарттарын енгізу көзделіп отыр. Қазіргі уақытта ҚР ПІБ МОА-да 400-ге жуық орта медицина қызметкерлері жұмыс істейді, бұл олардың кәсіби деңгейін арттыру үшін арнайы жағдайлар жасауды және тиімді іс-шараларды ұйымдастыруды талап етеді. Осыған байланысты мейірбикелердің кәсіби деңгейін арттыру бойынша МБМ құру медициналық қызмет көрсету сапасына оң әсер етеді.
Мейірбикелер мектебінің атқарған жұмысы туралы есеп

Бүгінгі күні аурухананың Мейірбике ісі мамандарының бірыңғай кәсіби регистрі қалыптастырылды, ол үнемі мониторингіленеді; бейімделу секторы жас маманды бейімдеу бағдарламасын әзірледі, ол әр апта сайын мейірбике ісінің жас мамандары үшін дәріс өткізеді; және мейірбикелердің біліктілігін арттыру бағдарламасы.

Жас мамандардың жаңа жұмыс орнында кездесетін мәселелерді анықтау және бағдарламаны әзірлеу мақсатында мейірбике ісінің жас мамандарына сауалнама жүргізілді. 17 мейірбике анкетацияланды.

Сауалнаманың нәтижелері респонденттердің 82%-ы 1 айға дейін, 18%-ы 2 айға дейін жаңа жұмыс орнының жағдайына бейімделгенін көрсетті. 47% мейірбикелер бейімделу үдерісіндегі ең күрделі – кәсіби міндеттер, 23% - ұжымға кіру, 29% - жұмыс жүктемесі, 6 % - Инфомедпен жұмыс істеу деп жауап берді. Респонденттердің 100 % бейімделу кезеңінде оларға қосымша оқыту, кеңес беру, тренингтер көмегі болар еді деп жауап берді. "Жұмыста қандай қиындықтарға тап болдыңыз?" деген сұраққа: Сіз ең алдымен қандай көмекке мұқтажсыз?"- респонденттердің көпшілігі құжаттарды толтыру, ИВЛ аппаратпен жұмыс істеу, анафилактикалық шок кезінде алғашқы көмек көрсету, несеп катетерін қоюда қиындықтар бар деп жауап берді.